Tag Archives: วันออกรถใหม่

ฤกษ์ออกรถตามวันเกิด‏

ดูฤกษ์ออกรถตามวันเดือนปีเกิด …..ในการดูฤกษ์ออกรถตามวันเกิดไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถมือสองจะพิจารณาจากคุณสมบัติประจำตัวของดาวประจำวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งผู้ที่เกิดวันใดจะเหมาะสมกับการออกรถวันไหนบ้างจะรวบรวมกันมาเป็นข้อสรุปดังนี้ โดยวันออกรถใหม่จะนับจากวันที่เจ้าของทำการขับรถออกจากศูนย์หรือเต้นท์เพื่อนำไปใช้งานจริงๆ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ ฤกษ์วันออกรถที่เป็นศิริมงคล คือ วันจันทร์และวันศุกร์ สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร ฤกษ์วันออกที่เป็นศิริมงคล คือ วันศุกร์เพียงวันเดียวเท่านั้น เพราะว่าวันจันทร์ถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร ต่อให้ฤกษ์เวลาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้ จะได้ไม่คุ้มเสีย สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ฤกษ์ออกรถที่เป็นศิริมงคล คือ วันจันทร์เพียงวันเดียวเท่านั้น เพราะว่าวันศุกร์ถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันอาทิตย์ ต่อให้ฤกษ์เวลาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้ จะได้ไม่คุ้มเสีย ฤกษ์ออกรถที่เหมาะสมตามวันเกิด คนที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ออกรถใหม่วันศุกร์ เพราะว่าวันศุกร์ถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันอาทิตย์ ต่อให้ฤกษ์เวลาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้ จะได้ไม่คุ้มเสีย คนที่เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ออกรถใหม่วันอาทิตย์ เพราะว่าวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันจันทร์ ต่อให้ฤกษ์เวลาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้ จะได้ไม่คุ้มเสีย คนที่เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันจันทร์ เพราะว่าวันจันทร์ถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร ต่อให้ฤกษ์เวลาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้ จะได้ไม่คุ้มเสีย คนที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์วันออกรถวันอังคาร เพราะว่าวันอังคารถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันพุธ(กลางวัน) ต่อให้ฤกษ์เวลาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้ จะได้ไม่คุ้มเสีย คนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันพฤหัสบดี เพราะว่าวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันพุธ(กลางคืน) ต่อให้ฤกษ์เวลาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้ จะได้ไม่คุ้มเสีย คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ออกรถวันเสาร์ เพราะว่าวันเสาร์ถือว่าเป็นวันกาลกิณีของคนเกิดวันพฤหัสบดี … Continue reading