Tag Archives: วิธีการคำนวนเงินผ่อนรถใหม่

วิธีการคำนวนเงินผ่อนรถใหม่

การคำนวนเงินผ่อนรถเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าในใบราคาการซื้อรถนั้นมักจะระบุยอดเงินดาวน์เป็นเปอร์เซนต์ ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องการดาวน์มากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าจำนวนที่ระบุมา ปกติเซลล์จะเป็นคนคำนวนให้เราก่อนการทำสัญญา แต่ว่ามันจะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถคำนวนยอดเงินเบื้องต้นไปก่อน เพื่อที่จะพิจารณาว่าดาวน์เท่าไหร่ หรือผ่อนเดือนละเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับกำลังของเราที่สุด ในการคำนวนเงินผ่อนรถ ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือ มือสองนั้นนั้นเราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. ราคาเต็มของรถ สำหรับรถใหม่ต้องเป็นราคารุ่นย่อยที่เราต้องการ 2. เงินดาวน์ 3. ดอกเบี้ย 4. จำนวนปีที่เราต้องการจะผ่อน วิธีคำนวนเงินผ่อนรถแบบละเอียด Step By Step 1. คิดยอดไฟแนนซ์ = ราคาเต็มของรถ – เงินดาวน์ เช่น ราคารถ 1,200,000 บาท เงินดาวน์ 200,000 บาท ยอดไฟแนนซ์ = 1,200,000 – 200,000 = 1,000,000 บาท 2. คิดดอกเบี้ยต่อปี = ยอดไฟแนนซ์ x ( เปอร์เซนต์ดอกเบี้ย / 100 ) … Continue reading