ฤกษ์ออกรถ 2018 ตามวันเกิดสีรถถูกโฉลกประจำวันเกิด

วิธีการคำนวนเงินผ่อนรถใหม่

การคำนวนเงินผ่อนรถเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าในใบราคาการซื้อรถนั้นมักจะระบุยอดเงินดาวน์เป็นเปอร์เซนต์ ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องการดาวน์มากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าจำนวนที่ระบุมา ปกติเซลล์จะเป็นคนคำนวนให้เราก่อนการทำสัญญา แต่ว่ามันจะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถคำนวนยอดเงินเบื้องต้นไปก่อน เพื่อที่จะพิจารณาว่าดาวน์เท่าไหร่ หรือผ่อนเดือนละเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับกำลังของเราที่สุด

คำนวนเงินผ่อนรถ

ในการคำนวนเงินผ่อนรถ ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือ มือสองนั้นนั้นเราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลต่างๆดังนี้

1. ราคาเต็มของรถ สำหรับรถใหม่ต้องเป็นราคารุ่นย่อยที่เราต้องการ

2. เงินดาวน์

3. ดอกเบี้ย

4. จำนวนปีที่เราต้องการจะผ่อน

วิธีคำนวนเงินผ่อนรถแบบละเอียด Step By Step

1. คิดยอดไฟแนนซ์

= ราคาเต็มของรถ – เงินดาวน์

เช่น ราคารถ 1,200,000 บาท เงินดาวน์ 200,000 บาท

ยอดไฟแนนซ์ = 1,200,000 – 200,000 = 1,000,000 บาท

2. คิดดอกเบี้ยต่อปี

= ยอดไฟแนนซ์ x ( เปอร์เซนต์ดอกเบี้ย / 100 )

เช่น ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 2.00%

ดอกเบี้ยต่อปี = 1,000,000 x 2.00 / 100 = 20,000 บาท

3. คิดดอกเบี้ย ตามจำนวนปีที่ผ่อน

= ดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนปีที่ผ่อน

เช่น ดอกเบี้ยต่อปี 20,000 บาท ผ่อน 4 ปี ดอกเบี้ยรวม 80,000 บาท

4. คิดยอดที่ต้องจ่ายจริง

= ยอดไฟแนนซ์ + ดอกเบี้ยตามจำนวนปีที่ผ่อน

เช่น ยอดไฟแนนซ์ (1) + คิดดอกเบี้ย ตามจำนวนปีที่ผ่อน (3) 

= 1,000,000 + 80,000 = 1,080,000 บาท

5. คิดค่างวดที่ต้องจ่ายรายเดือน

= ยอดที่ต้องจ่ายจริง (4) / จำนวนเดือนที่ผ่อน

เช่น ยอดที่ต้องจ่ายจริง (4) / จำนวนเดือนที่ผ่อน

= 1,080,000 / 48 = 22,500 บาทต่อเดือน