ฤกษ์ออกรถ 2018 ตามวันเกิดสีรถถูกโฉลกประจำวันเกิด

สีรถถูกโฉลก


การเลือกสีรถถูกโฉลกประจำวันเกิด

…..การเลือกสีรถถูกโฉลก เลือกสีรถประจำวันเกิด หรือสีรถตามปีเกิดของตนเอง เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าจะส่งผลกับดวงชะตาผู้ที่ขับขี่หรือเป็นเจ้าของรถโดยตรง เพราะว่าปัจจุบันรถถือเป็นปัจจัยที่ 6 คนจะเดินทางก็ต้องใช้รถ คนจะไปติดต่องานหรือธุรกิจก็ต้องใช้รถ คนบางคนต้องใช้รถวันนึงไม่ตำ่กว่า 5 ชั่วโมงด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงเชื่อว่าการทำการใดๆจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสีรถที่ถูกโฉลกด้วยเช่นกัน

**************************************************************************
สีรถถูกโฉลกประจำคนเกิดวันอาทิตย์

– สีเหลือง สีแสด ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
– สีชมพู ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
– สีแดง ส่งเสริมเรื่องมิตสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน
– สีควันบุหรี่ สีเทา ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีเขียว ส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
– สีขาวและสีเงิน ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
– สีดำ สีม่วง ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
*** สีฟ้าและสีน้ำเงินเป็นสีกาลกิณี สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

**************************************************************************
สีรถคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นมงคล

– สีเหลือง สีแสด ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
– สีชมพู ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
– สีฟ้า สีน้ำเงิน ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีควันบุหรี่ สีเทา ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
– สีเขียว ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
– สีขาวและสีเงิน ส่งเสริมเรื่องมิตสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน
– สีดำ สีม่วง ส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
*** สีแดงเป็นสีกาลกิณี สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

**************************************************************************
สีรถคนเกิดวันอังคารที่เป็นมงคล

– สีเหลือง สีแสด ส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
– สีชมพู ส่งเสริมเรื่องมิตรสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน
– สีแดง ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีควันบุหรี่ สีเทา ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
– สีเขียว ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
– สีฟ้าและสีน้ำเงิน ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
– สีดำ สีม่วง ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
*** สีขาวและสีเงินเป็นสีกาลกิณี สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

**************************************************************************
สีรถถูกโฉลกประจำคนเกิดวันพุธ ( กลางวัน )

– สีเหลือง สีแสด ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
– สีฟ้าและสีน้ำเงิน ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
– สีแดง ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
– สีควันบุหรี่ สีเทา ส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
– สีเขียว ส่งเสริมเรื่องมิตสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน
– สีขาวและสีเงิน ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีดำ สีม่วง ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
*** สีชมพูเป็นสีกาลกิณี สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

**************************************************************************
สีรถถูกโฉลกประจำคนเกิดวันพุธ ( กลางคืน )

– สีชมพู ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
– สีแดง ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
– สีควันบุหรี่ สีเทา ส่งเสริมเรื่องมิตสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน
– สีเขียว ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
– สีขาวและสีเงิน ส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
– สีดำ สีม่วง ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีฟ้าและสีน้ำเงิน ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
*** สีเหลือง สีแสด เป็นสีกาลกิณี สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

**************************************************************************
สีรถถูกโฉลกประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี

– สีเหลือง สีแสด ส่งเสริมเรื่องมิตสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน
– สีชมพู ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
– สีแดง ส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
– สีควันบุหรี่ สีเทา ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
– สีเขียว ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีขาวและสีเงิน ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
– สีฟ้า สีน้ำเงิน ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน

**************************************************************************
สีที่ถูกโฉลกประจำคนเกิดวันศุกร์

– สีเหลือง สีแสด ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีชมพู ส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
– สีแดง ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
– สีเขียว ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
– สีขาวและสีเงิน ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
– สีดำ สีน้ำเงิน ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
สีฟ้าและสีน้ำเงิน ส่งเสริมเรื่องมิตสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน

**************************************************************************
สีรถคนเกิดวันเสาร์

– สีเหลือง สีแสด ส่งผลช่วยเสริมเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางเต็มไปด้วยความปลอดภัย
– สีชมพู ส่งผลเรื่องหน้าที่การงาน จะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในสายงานช่วยเหลือค้ำจุน
– สีแดง ส่งผลเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง การเงิน
– สีควันบุหรี่ สีเทา ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
– สีขาวและสีเงิน ส่งผลช่วยเรื่องการเดินทาง ค้าขายให้ประสบความสำเร็จ
– สีดำ สีน้ำเงิน ส่งเสริมเรื่องมิตสหาย มีคนช่วยเหลือคำ้จุน
– สีเทา สีควันบุหรี่ ส่งผลช่วยส่งเสริมเรื่องบารมี อำนาจ การปกครองคน
– สีฟ้าและสีน้ำเงินส่งผลช่วยเสริมเรื่องดวง ลาภลอยต่างๆ
*** สีเขียวเป็นสีกาลกิณี สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

แนะนำเพิ่มเติมสำหรับสีรถกับวันเกิดและการดูดวงสีรถ

ควรเลือกสีรถประจำวันเกิดให้เกิดผลดีทั้งชื่อเจ้าของรถโดยตรง และคนที่ใช้รถคันนั้นบ่อยๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลของรถและคนขับทุกคน อย่างไรก็ตามเลือกสีรถตามวันเกิดนั้นเป็นความเชื่อเท่านั้น ที่สำคัญคือคนขับรถทุกท่านต้องมีสติและไม่ประมาทในการขับรถจะดีที่สุด